1. Anasayfa
 2. Sağlık

Lenfoma: Türleri, Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

Lenfoma: Türleri, Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi
0

Lenfoma, lenf bezlerinde veya diğer lenfoid dokularda bulunan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla oluşan bir kanser türüdür. Lenfoma birçok farklı türü olan bir kanser türüdür. Lenfoma türleri, kanserin başladığı hücre tipine ve kanserin yayılma şekline göre sınıflandırılır.

Lenfoma Türleri

Lenfomanın iki ana türü vardır:

 • Hodgkin lenfoma
 • Non-Hodgkin lenfoma

Hodgkin Lenfoma

Hodgkin lenfoma, Reed-Sternberg hücreleri adı verilen anormal hücrelerin bulunduğu bir lenfoma türüdür. Hodgkin lenfoma daha az sık görülen bir lenfoma türüdür. Hodgkin lenfomanın dört alt türü vardır:

 • Nodüler skleroz Hodgkin lenfoma
 • Karma hücreli Hodgkin lenfoma
 • Lenfositçe zengin klasik Hodgkin lenfoma
 • Nodüler lenfositçe baskın Hodgkin lenfoma

Non-Hodgkin Lenfoma

Non-Hodgkin lenfoma, Reed-Sternberg hücreleri bulunmayan lenfoma türleridir. Non-Hodgkin lenfoma daha sık görülen bir lenfoma türüdür. Non-Hodgkin lenfomanın birçok alt türü vardır. Non-Hodgkin lenfoma alt türleri, kanserin başladığı hücre tipine göre sınıflandırılır. Non-Hodgkin lenfomanın en sık görülen alt türleri şunlardır:

 • Diffüz büyük B hücreli lenfoma
 • Folliküler lenfoma
 • Küçük lenfositik lenfoma
 • Mantel hücreli lenfoma
 • Burkitt lenfoma

Diğer Lenfoma Türleri

 • Lenfoplazmatik lenfoma
 • Waldenström makroglobulinemisi
 • Sınır bölgesi lenfoma
 • Mantar hücreli lenfoma
 • Anaplaztik büyük hücreli lenfoma
 • T hücreli lenfoma
 • NK hücreli lenfoma

Lenfoma türleri, kanserin başladığı hücre tipine, kanserin yayılma şekline ve kanserin klinik özelliklerine göre sınıflandırılır. Lenfoma türünün belirlenmesi, tedavinin planlanması için önemlidir.

Lenfomanın Belirtiler

Lenfomanın belirtileri, kanserin türüne ve evresine göre değişebilir. Genel olarak, lenfoma belirtileri şunlardır:

 • Lenf bezlerinde şişlik
 • Ateş
 • Gece terlemesi
 • Kilo kaybı
 • Yorgunluk
 • İştahsızlık
 • Kaşıntı
 • Öksürük
 • Nefes darlığı

Lenf Bezlerinde Şişlik

Lenfomanın en sık görülen belirtisi, lenf bezlerinde şişliktir. Lenf bezleri, vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan küçük organlardır. Lenfoma, lenf bezlerinde bulunan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla oluşur. Bu nedenle, lenfoma hastalarında lenf bezlerinde şişlik görülür. Lenf bezlerindeki şişlik genellikle ağrısızdır ve hareket ettirilebilir.

Ateş

Lenfoma hastalarında ateş sıklıkla görülür. Ateş, vücudun enfeksiyonlarla savaşma mekanizmasının bir parçasıdır. Lenfoma, vücutta enfeksiyona neden olabilir ve bu nedenle ateş görülür.

Gece Terlemesi

Lenfoma hastalarında gece terlemesi sıklıkla görülür. Gece terlemesi, vücudun enfeksiyonlarla savaşma mekanizmasının bir parçasıdır. Lenfoma, vücutta enfeksiyona neden olabilir ve bu nedenle gece terlemesi görülür.

Kilo Kaybı

Lenfoma hastalarında kilo kaybı sıklıkla görülür. Kilo kaybı, lenfomanın neden olduğu iştahsızlık, ateş ve gece terlemesi gibi belirtilerin sonucu olabilir.

Yorgunluk

Lenfoma hastalarında yorgunluk sıklıkla görülür. Yorgunluk, lenfomanın neden olduğu ateş, gece terlemesi ve kilo kaybı gibi belirtilerin sonucu olabilir.

İştahsızlık

Lenfoma hastalarında iştahsızlık sıklıkla görülür. İştahsızlık, lenfomanın neden olduğu ateş, gece terlemesi ve kilo kaybı gibi belirtilerin sonucu olabilir.

Kaşıntı

Lenfoma hastalarında kaşıntı sıklıkla görülür. Kaşıntı, lenfomanın neden olduğu cilt sorunlarının sonucu olabilir.

Öksürük

Lenfoma hastalarında öksürük sıklıkla görülür. Öksürük, lenfomanın akciğerlere yayılması sonucu oluşabilir.

Nefes Darlığı

Lenfoma hastalarında nefes darlığı sıklıkla görülür. Nefes darlığı, lenfomanın akciğerlere yayılması sonucu oluşabilir.

Lenfoma belirtileri, kanserin türüne ve evresine göre değişebilir. Bu nedenle, lenfoma belirtileri gösteren kişilerin bir doktora görünmeleri önemlidir.

Lenfomanın Tanısı nasıl yapılır?

Lenfomanın tanısı için aşağıdaki yöntemler kullanılır:

 • Fizik muayene
 • Kan tahlili
 • İdrar tahlili
 • Lenf bezi biyopsisi
 • Kemik iliği biyopsisi
 • Bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR)
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET)

Fizik Muayene

Doktor, lenfoma tanısı koymak için öncelikle hastayı fizik muayene eder. Fizik muayene sırasında doktor, hastanın lenf bezlerinde şişlik, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı ve yorgunluk gibi belirtileri olup olmadığını kontrol eder.

Kan Tahlili

Kan tahlilinde, lenfoma hücrelerinin varlığı araştırılır. Ayrıca, kan tahlilinde lökosit sayısı, trombosit sayısı ve hemoglobin seviyesi gibi değerler de kontrol edilir.

İdrar Tahlili

İdrar tahlilinde, lenfoma hücrelerinin varlığı araştırılır. Ayrıca, idrar tahlilinde protein seviyesi ve kreatinin seviyesi gibi değerler de kontrol edilir.

Lenf Bezi Biyopsisi

Lenf bezi biyopsisi, lenfoma tanısı için en önemli yöntemlerden biridir. Lenf bezi biyopsisinde, şüpheli lenf bezinden bir parça alınarak patolojik incelemeye gönderilir. Patolojik incelemede, lenf bezi örneğinde lenfoma hücrelerinin olup olmadığı araştırılır.

Kemik İliği Biyopsisi

Kemik iliği biyopsisinde, kemik iliğinden bir parça alınarak patolojik incelemeye gönderilir. Patolojik incelemede, kemik iliği örneğinde lenfoma hücrelerinin olup olmadığı araştırılır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bilgisayarlı tomografi (BT), lenfomanın yayılma durumunu değerlendirmek için kullanılır. BT taramasında, X-ışınları kullanılarak vücudun görüntüleri elde edilir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Manyetik rezonans görüntüleme (MR), lenfomanın yayılma durumunu değerlendirmek için kullanılır. MR taramasında, manyetik alan ve radyo dalgaları kullanılarak vücudun görüntüleri elde edilir.

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET)

Pozitron emisyon tomografisi (PET), lenfomanın yayılma durumunu değerlendirmek için kullanılır. PET taramasında, radyoaktif bir madde hastaya enjekte edilir ve bu maddenin vücuttaki dağılımı görüntülenir.

Lenfomanın tanısı için hangi yöntemlerin kullanılacağı, kanserin türüne ve evresine göre değişebilir. Genel olarak, lenfoma tanısı koymak için fizik muayene, kan tahlili, idrar tahlili, lenf bezi biyopsisi, kemik iliği biyopsisi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi yöntemler kullanılır.

Lenfomanın Tedavi Nasıl yapılır?

Lenfomanın tedavisi, kanserin türüne, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişir. Lenfoma tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır:

 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Hedefli tedavi
 • İmmünoterapi
 • Kök hücre nakli

Kemoterapi

Kemoterapi, lenfoma hücrelerini öldürmek için kullanılan ilaç tedavisidir. Kemoterapi ilaçları, ağız yoluyla veya damar yoluyla verilir. Kemoterapi, lenfomanın tedavisinde en sık kullanılan yöntemdir.

Radyoterapi

Radyoterapi, lenfoma hücrelerini öldürmek için kullanılan ışın tedavisidir. Radyoterapi, genellikle kemoterapi ile birlikte kullanılır. Radyoterapi, lenfomanın yayıldığı bölgelere uygulanır.

Hedefli Tedavi

Hedefli tedavi, lenfoma hücrelerinde bulunan belirli proteinleri hedef alan ilaç tedavisidir. Hedefli tedavi ilaçları, ağız yoluyla veya damar yoluyla verilir. Hedefli tedavi, lenfomanın tedavisinde kemoterapi ve radyoterapiye ek olarak kullanılabilir.

İmmünoterapi

İmmünoterapi, vücudun kendi bağışıklık sistemini kullanarak lenfoma hücrelerini öldürmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir. İmmünoterapi ilaçları, ağız yoluyla veya damar yoluyla verilir. İmmünoterapi, lenfomanın tedavisinde kemoterapi ve radyoterapiye ek olarak kullanılabilir.

Kök Hücre Nakli

Kök hücre nakli, lenfoma hücrelerini öldürmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kök hücre naklinde, hastanın kendi kök hücreleri veya bir donörün kök hücreleri kullanılır. Kök hücre nakli, genellikle lenfomanın ileri evrelerinde kullanılır.

Lenfoma tedavisinde kullanılan yöntemlerin yan etkileri olabilir. Kemoterapi ve radyoterapi, saç dökülmesi, mide bulantısı, kusma, ishal ve yorgunluk gibi yan etkilere neden olabilir. Hedefli tedavi ve immünoterapi, daha az yan etkiye neden olur.

Lenfoma tedavisinin başarısı, kanserin türüne, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. Lenfoma tedavisi genellikle uzun sürelidir ve aylar veya yıllar sürebilir.

Lenfoma tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır:

 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Hedefli tedavi
 • İmmünoterapi
 • Kök hücre nakli

Kemoterapi

Kemoterapi, lenfoma hücrelerini öldürmek için kullanılan ilaç tedavisidir. Kemoterapi ilaçları, ağız yoluyla veya damar yoluyla verilir. Kemoterapi, lenfomanın tedavisinde en sık kullanılan yöntemdir.

Radyoterapi

Radyoterapi, lenfoma hücrelerini öldürmek için kullanılan ışın tedavisidir. Radyoterapi, genellikle kemoterapi ile birlikte kullanılır. Radyoterapi, lenfomanın yayıldığı bölgelere uygulanır.

Hedefli Tedavi

Hedefli tedavi, lenfoma hücrelerinde bulunan belirli proteinleri hedef alan ilaç tedavisidir. Hedefli tedavi ilaçları, ağız yoluyla veya damar yoluyla verilir. Hedefli tedavi, lenfomanın tedavisinde kemoterapi ve radyoterapiye ek olarak kullanılabilir.

İmmünoterapi

İmmünoterapi, vücudun kendi bağışıklık sistemini kullanarak lenfoma hücrelerini öldürmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir. İmmünoterapi ilaçları, ağız yoluyla veya damar yoluyla verilir. İmmünoterapi, lenfomanın tedavisinde kemoterapi ve radyoterapiye ek olarak kullanılabilir.

Kök Hücre Nakli

Kök hücre nakli, lenfoma hücrelerini öldürmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kök hücre naklinde, hastanın kendi kök hücreleri veya bir donörün kök hücreleri kullanılır. Kök hücre nakli, genellikle lenfomanın ileri evrelerinde kullanılır.

Lenfoma tedavisinde kullanılan yöntemlerin yan etkileri olabilir. Kemoterapi ve radyoterapi, saç dökülmesi, mide bulantısı, kusma, ishal ve yorgunluk gibi yan etkilere neden olabilir. Hedefli tedavi ve immünoterapi, daha az yan etkiye neden olur.

Lenfoma tedavisinin başarısı, kanserin türüne, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. Lenfoma tedavisi genellikle uzun sürelidir ve aylar veya yıllar sürebilir.

Lenfoma Önleme ve Tetbir Alma Yöntemleri?

Lenfoma önlenebilir bir kanser türü değildir, ancak lenfoma riskini azaltmak için alınabilecek bazı önlemler vardır:

 • Sağlıklı bir diyet yapmak: Meyve, sebze ve tam tahıllar açısından zengin bir diyet yapmak lenfoma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Düzenli egzersiz yapmak: Haftada en az 150 dakika orta yoğunluklu egzersiz veya 75 dakika yüksek yoğunluklu egzersiz yapmak lenfoma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Sağlıklı bir kiloyu korumak: Obezite, lenfoma riskini artırabilir. Sağlıklı bir kiloyu korumak için sağlıklı bir diyet yapmak ve düzenli egzersiz yapmak önemlidir.
 • Sigara içmemek: Sigara içmek, lenfoma riskini artırabilir. Sigara içiyorsanız, bırakmak için yardım alın.
 • Aşırı alkolden kaçınmak: Aşırı alkol tüketimi, lenfoma riskini artırabilir. Erkekler günde en fazla iki içki, kadınlar ise günde en fazla bir içki tüketmelidir.
 • Güneşten korunmak: Güneş yanığı, lenfoma riskini artırabilir. Güneşe çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu giysiler giymek ve güneş kremi kullanmak önemlidir.
 • Zayıflamış bağışıklık sistemine sahip kişilerin enfeksiyonlardan korunması: HIV/AIDS, organ nakli veya kemoterapi gibi tedaviler nedeniyle zayıflamış bağışıklık sistemine sahip kişiler, enfeksiyonlara karşı daha duyarlıdırlar. Bu kişilerin enfeksiyonlardan korunmak için aşı yaptırmaları ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri önemlidir.

Lenfoma önlemek için alınabilecek en önemli önlemler sağlıklı bir diyet yapmak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı bir kiloyu korumak ve sigara içmemektir.

Lenfoma belirtileri arasında şunlar yer alır:

 • Lenf bezlerinde şişlik
 • Ateş
 • Gece terlemesi
 • Kilo kaybı
 • Yorgunluk
 • İştahsızlık
 • Kaşıntı
 • Öksürük
 • Nefes darlığı

Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, doktorunuza görünmeniz önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, lenfoma tedavisinde başarı şansını artırır.

TeknoFex.net

Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir